Đề xuất danh sách thủ tục hành chính ủy quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Cập nhật lúc: 17:08 30/05/2019

Triển khai văn bản số 364/VPUBND-HCTC, ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ủy quyền của Thủ trưởng cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những nhiệm vụ tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ sở xem xét ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện ủy quyền, nhằm đảm bảo để Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động theo kế hoạch đề ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện rà soát trong tổng số 105 thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh năm 2019, đồng thời chủ động đề xuất danh sách 06 thủ tục hành chính ủy quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật bao gồm: Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ; Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu; Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn; Tiếp nhận thông báo, tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo; Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ.

Võ Phượng