Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 08:26 22/11/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4057/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2018.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục cấp giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Tại Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn cụ thể về nội dung, thành phần hồ sơ, lệ phí và thời gian giải quyết đối với từng Thủ tục./.

Nhị Bình