Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 14:18 26/11/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục ban hành Quyết định số 4143/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL đối với thủ tục hành chính trung ương gồm 02 thủ tục: Thủ tục cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương và thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương.

Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm 02 thủ tục: Thủ tục cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương và thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương.

Tại Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng hướng dẫn cụ thể về nội dung, trình tự, thành phần hồ sơ, lệ phí, thời gian giải quyết… đối với từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Minh Long