Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Cập nhật lúc: 15:06 17/12/2018

Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký ban hành Quyết định số 4017/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thuộc danh mục thủ tục hành chính cấp Trung ương, gồm: Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu; Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu; Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi, giải trí nhập khẩu; Thủ tục xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu; Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu; Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi, giải trí nhập khẩu.

Ngoài ra, tại Quyết định cũng hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết từng thủ tục./.

Yến Linh