Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (đợt 6)

Cập nhật lúc: 14:02 28/08/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 2026/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (đợt 6).

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư 80 thủ tục; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thon 47 thủ tục; SAowr Lao động Thương binh và Xã hội 14 thủ tục; Ban Dân tộc tỉnh 2 thủ tục; Huyện Buôn Đôn 94 thủ tục cấp huyện, 16 thủ tục cấp xã; Huyện Krông Bông 38 thủ tục cấp huyện; Huyện Ea Súp 61 thủ tục cấp huyện và 26 thủ tục cấp xã.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đồng thời giao UBND huyện Buôn Đôn, Kroong Bông, Ea Súp sao gửi triển khai Quyết định này đến UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Thanh Viên