Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Cập nhật lúc: 20:39 03/08/2018

Đó chính là nội dung tại Quyết định số 877/QĐ-TTg về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 -2019 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo đó, Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện trong các năm 2018 -2019 thì Bộ VHTTDL có nhóm thủ tục, dịch vụ công trực tuyến, gồm: Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ VHTTDL); Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam; Tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam; Cấp giấy phép cho tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương; Cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế; Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức Việt Nam; Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho các nhân, tổ chức Việt Nam; tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài; Cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề.

Đối với trường hợp các Bộ, ngành, địa phương dự kiến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì các dịch vụ công trực tuyến đó phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và có số lượng giao dịch lớn.

Quyết định được có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

TV