Báo cáo tổng kết 3 năm thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến

Cập nhật lúc: 20:12 25/12/2017

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 322/BC-UBND, ngày 14/12/2017 về tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến.

Theo Báo cáo, tính từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/10/2017 đã có 657/5.982 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đăng ký tờ khai trực tuyến. Việc chuyển phát kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tính đến ngày 31/10/2017 đã có 3.101/5.982 hồ sơ yêu cầu chuyển phát kết quả qua dịch vụ bưu chính, đạt tỷ lệ trên 50%. Trong đó đã chuyển phát thành công 3.098 hồ sơ; 12 hồ sơ không phát được do người yêu cầu chuyển phát cung cấp số điện thoại không chính xác hoặc đã phát nhiều lần nhưng không có người nhận; không có trường hợp nào bị thất lạc hồ sơ yêu cầu chuyển phát.

Ảnh minh họa

Qua hơn một năm triển khai việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến đã tạo thuận lợi hơn cho người dân khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đảm bảo chuyển phát kết quả đến tận tay người dân, qua đó rút ngắn thời gian cho công dân cũng như giảm tải việc tiếp nhận tờ khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tư pháp

Nguồn: Cổng TTĐT Đắk Lắk