92,1% hồ sơ được giải quyết trực tuyến đúng và trước hạn trong tháng 3/2018

Cập nhật lúc: 19:52 04/04/2018

Theo thống kê trên hệ thống Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, trong tháng 3 năm 2018, có 92,1% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết trực tuyến đúng và trước hạn.

Tính trong tháng 3, hệ thống đã tiếp nhận 18.426 hồ sơ và giải quyết được 17.922 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 97,26%. Trong đó, hồ sơ giải quyết trước hạn là 16.307 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 88,5%); số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 664 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 3,6%); số hồ sơ giải quyết trễ hạn là 951 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 5,16%).

Giao diện Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh Đắk Lắk

Các đơn vị có thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đều đạt tỷ lệ giải quyết 100% hồ sơ TTHC trong tháng 3/2018. Một số đơn vị có số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận cao trên hệ thống gồm: UBND huyện Krông Năng (4.772 hồ sơ), UBND thành phố Buôn Ma Thuột (2.991 hồ sơ); UBND huyện Cư M’gar (2.977 hồ sơ).

Đặc biệt, có một số đơn vị không thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh như: Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nguồn: Cổng TTĐT Đắk Lắk