Khai mạc Triển lãm chuyên đề "Ngày hội non sông"

Sáng 24/3, Bảo tàng Đắk Lắk khai mạc Triển lãm chuyên đề “Ngày hội non sông” nhằm chào mừng và phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (

Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyên truyền về bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội đồng Dân tộc - Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Kế hoạch 1449/KH-HĐDT14 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ ba

Chiều 16/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ ba để rà soát, đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin, tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 11/3/2021, UBBC huyện Krông Bông ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBBC về việc thông tin, tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử

Ngày 12/3/2021, UBBC tỉnh ban hành Công văn số 44/CV-UBBC, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

Người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều phải đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu theo luật định

Người tự ứng cử là người tự thấy mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội hay đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương,

Văn bản
Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu
Thông báo số 53-TB/TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Thông báo số 53-TB/TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu... 18/03/2021
Kế hoạch số 52/KH-TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về hoạt động của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Kế hoạch số 52/KH-TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về hoạt động của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân... 18/03/2021
Kế hoạch số 13/KH-UBBC ngày 08/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Kế hoạch số 13/KH-UBBC ngày 08/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ... 08/03/2021
Thông báo phân công nhiệm vụ triển khai tổ chức tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông báo phân công nhiệm vụ triển khai tổ chức tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du... 04/03/2021
Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/02/2021
Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 09/02/2021
Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” 21/01/2021
Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 08/01/2021
Kế hoạch tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kế hoạch tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026